D A N M A R K S O R K I D É E R
af Jimmy Lassen
Denne hjemmeside ses bedst med en skærmopløsning på 1024 X 768 pixel
De fleste mennesker betragter orkidéer for at være store smukke og farvestrålende
eksotiske samt eksklusive plante, fra de tropiske egne af verden,
men orkidéer kan
også være ganske uanselige både hvad størrelse og farve
angår. Orkidéerne har
udviklet helt specielle bestøvningsbiologiske forhold som
adskiller dem fra andre
plantegrupper, som i mange sammenhæng gør at
blomsternes udseende kan have
meget specielle former. Hvis man studerer de
Danske orkidéer lidt nærmere, er
både form og farve ganske spændende, og
nogle af dem kan endog sagtens måle
sig med de eksotiske arter, hvad det angår.
Med over 20.000 arter, udbredt over
næsten alle kontinenter, på nær Antarktis
er orkidéfamilien sandsynligvis den største i
planteriget. I Danmark findes der kun ca. 35 arter
fordelt på 17 slægter.
For mange af arternes vedkommende, er der en del underarter,
varieteter og former,
som med arterne i alt bliver ca. 56 taxa. Grunden til at
tallene ikke er præcise skyldes
at botanikere ikke er helt enige om rangen af de
forskellige taxa.
De fleste orkidéer i verden vokser uden på andre planter
(epifytter) mens nogle
orkidéer vokser på klipper (litofytter) og andre i jorden.
Alle de danske orkidéarter
gror i jorden, som varierer fra næsten rent kridt (der er
meget basisk) til tørvemos der
hører til det sure miljø. Nogle få arter i Danmark,
kan sammenlignes lidt med de
epifyttiske arter, da den måde de gror på meget
ligner de epifyttiske, men de holder
sig i jorden.

FREDNING:
En stor del af de danske planter er sjældne til akut truet, af dem
er en lille del
fredet hvoraf orkidéerne indgår. Der har siden 1991 været ca. 70
karplanter
(heraf 7 stk. der er forsvundet) beskyttet af miljøministeriets
bekendtgørelse. I 2007
kom der en ny bekendtgørelse, nr. 901 af 11. juli 2007 om fredning af krybdyr,
padder, fisk,
hvirvelløse dyr, planter m.m. Det betyder at de fredede planter ikke må
beskadiges eller fjernes fra deres voksested bortset fra haver, gartnerier og andre
områder, hvor de opformeres kunstigt. Planter som er taget fra naturen i strid med
bestemmelsen eller stammer fra sådanne, må ikke sælges, købes, opbevares,
konserveres, transporteres, byttes eller udstilles.
Fredningen gælder for alle ca. 35
arter af orkidéer, 4 arter af radeløv og for tiden 3 arter af g
yvelkvæler, hvis der
kommer en eller flere nye arter inden for de tre
familier/slægter vil de også være omfattet af fredningen. Biotoperne for de fredede planter strækker sig fra søer, vandløb, fattigkær, rigkær, heder, overdrev, skrænter, skove, klipper, diger og bygninger.
De fredede planter i Danmark er foruden alle orkidéer:
Bjerg-Ulvefod forsvundet
Gulgrøn Brasenføde
Kongebregne
Nordisk Radeløv
Rundfinnet Radeløv
Kalk-Radeløv
Murrude
Sort Radeløv
Enkelt Månerude
Kamillebladet Månerude
Stilk-Månerude
Almindelig Skjoldbregne
Glat Skjolbregne
Hjortetunge
Blå Iris
Ugrenet Edderkopurt
Grenet Edderkopurt
Liden Najade
Vandranke

Blegblå Anemone
Gul Stenbræk
Vår-Kobjælde
Læge-Stokrose
Melet Kodriver
Skotsk Lostilk
Mose-Post
Hestetunge
forsvundet
Himmelblå Lungeurt
Storblomstret Brunelle
Kongescepter
forsvundet
Stor Gyvelkvæler
Tidsel-Gyvelkvæler
Røllike-Gyvelkvæler
forsvundet
Gul Gyvelkvæler
ny for Danmark
Til forsiden